Make your own free website on Tripod.com

Posuzování

 

Při posuzování v kruhu se plně soustřeďte na svého psa a na pokyny rozhodčího. V kruhu je mimo rozhodčího také zapisovatelka, vedoucí kruhu a někdy též   čekatel na rozhodčího. Psi jsou v kruhu seřazeni podle katalogových čísel. Po vstupu do kruhu postavte psa do výstavního postoje. Rozhodčí si psy prohlédne a dá pokyn k pohybu do kruhu. Sledujte pohyb svého psa i ostatních. Rozhodčí volá jednotlivé psi k individuálnímu posouzení, během něhož prohlíží zuby psa, stavbu těla, pohyb tam a zpět, popř. do trojúhelníku a diktuje posudek zapisovatelce. V tuto chvíli obdrží váš pes známku. Následně rozhodčí určuje pořadí psů oceněných známkou výborný a uděluje tituly. Pes, který v dané třídě zvítězí se účastní dalšího zadávání titulu.
  
Po posouzení určitě nezapomeňte odměnit svého psa, byť jste zrovna nedopadli podle vašich představ.

         Zpět