Make your own free website on Tripod.com

ttc.gif (6087 bytes)

Velké setkání chovatelů, majitelů a přátel tibetského teriéra

22. června 2002     

  

Kubová výstava tibetských teriérů bude opět konána v rámci Oblastní výstavy psů v Soběslavi dne 22.6.2002. Společně s klubovou výstavou proběhne v odpoledních hodinách 3. ročník setkání tibeťáků, jejich majitelů a přátel.
 

Na výstavišti společně s výstavou budou probíhat dvě divácké soutěže Tibeťák sympaťák (cenu věnuje chov. stanice Tashi Bodjul Mgr. E. Pravdové) a. 2. ročník soutěž fotografů (ceny věnuje chov. stanice Senggdong Dawa M. Zpěvákové) - soutěž proběhne ve třech věkových kategoriích (podmínky soutěže pro členy TTC byly zveřejněny ve Zpravodaji č. 26/2002).

  

Dále budou zadávány nové tituly:  

  

Titul „Nejlepší tibetský teriér pes/fena“ - nastoupí vítězové mezitřídy a dále tříd otevřené, vítězů, čestné a Nejlepší veterán. O tento titul mohou soutěžit pouze psi a feny v majetku členů TTC. Nejlepší tibetský teriér pes/fena bude reprezentovat tibetské teriéry v závěrečných soutěžích o vítěze Soběslavi pes/fena. Vítězové obdrží pohár.

 

Titul „Nejlepší tibetský teriér Soběslavi 2002“ - rozhodčí vybere z nastoupených psů a fen – nejlepší dorost, CAJC, Nejlepší tibetský teriér pes/fena nejlepšího tibetského teriéra Soběslavi 2002. O tento titul mohou soutěžit pouze psi a feny v majetku členů TTC. Tento pes obdrží pohár, který věnovala členka klubu paní Ing. Jana Matoušková.

  
Současně budou probíhat v kruhu i soutěže:
 
Soutěž vyhlášená chov. stanicí Sengge (manž. Jemelkovi) – „Memoriál Al-Erak“ o nejlepšího TT z českého chovu. Této soutěže se účastní na výstavě přihlášení psi a feny z českého chovu od patnácti měsíců věku, horní věková hranice není omezena. Delegovaný rozhodčí určí ze zúčastněných v pořadí čtyři nejlepší jedince bez ohledu na pohlaví. Vítěz získává titul Vítěz memoriálu Al-Erak 2002; a cenu, věnovanou chov. stanicí Sengge, další tři jedinci v pořadí drobnou upomínkovou cenu. Účastnit soutěže se mohou majitelé z ČR i zahraničí, členové i nečlenové klubu.

(Poznámka: za jedince z českého chovu" jsou považováni TT, narození a odchovaní na území ČR českým chovatelem a primárně zapsaní do plemenné knihy CMKU/TT, resp. před dubnem 1993 do předcházejících plemenných knih CSSKK a ČsHPK.)

  
"Soutěž pro dospělé vystavovatele“ - přihlášení vystavovatelé TT nastoupí do kruhu, delegovaný rozhodčí pak vybere do semifinále 5 vystavovatelů, kteří budou soutěžit o nejlepšího dospělého vystavovatele. Ten bude odměněn cenou, kterou věnuje Ing. Radana Sojková (chov. stanice Legs-Smon). Soutěž je určená pro členy TTC ČR.
  
Soutěž vyhlášená poprvé v roce 2001 chov. stanicí Djomo Gangkar (Dagmar Hrdinové a Tomáše Recmana) - „Memoriál Bíby - naděje chovu“.Této soutěže se mohou zúčastnit vždy společně psi a feny z jednoho vrhu, a to bez ohledu na jejich věk. Účastnit se musí minimálně 2 TT z jednoho vrhu. Delegovaný rozhodčí vybere vrh, který je nejvyrovnanější. Hlavní cenu - pohár - obdrží chovatel vítězného vrhu a jednotliví soutěžící drobné ceny. Účastnit soutěže se mohou pouze členové TTC ČR.
 
"Skupina po rodiči“ - do kruhu nastoupí minimálně 3 potomci chovného psa/feny (bez ohledu na věk a příslušnost k vrhu). Pokud je přítomen i rodič, je jeho předvedení spolu s potomky žádoucí. Rozhodčí hodnotí kvalitu odchovaných jedinců po tomto rodiči.Vítězná skupina bude oceněna cenami věnovanými chov. stanici od Vilzonky pani Martiny Machačové (jak majitel rodiče – bude-li předveden spolu s potomky, tak majitelé potomků). Soutěž je určena pro členy TTC ČR.
  
    
V odpoledních hodinách proběhne již potřetí zábavné klání družstev na místním kynologickém cvičišti. Týmy se utkají v zábavných disciplínách, za které budou sbírat bodíkybodíky. V loňském roce se soutěžilo např. v soutěžích: přines salámek, poznej se zavázanýma očima svého psa, vědomostní kvíz, překážková dráha s pingpongovým míčkem, největší piškotožrout, hurápáníček a kam tě pes zavede. V letočním roce některé osvědčené soutěže zopakujeme, ale jistě pro naše soutěžící připravíme i nové soutěže k pobavení. Na večerní hodiny je opět plánováno posezení v sousedním motelu při grilovaných kuřatech a nějakém dobrém moku.
  
Protože je klubové setkání tak trochu "moje dítě", moc se těším na to letošní a doufám, že mě lidičky nezklamou a přijedou se i se svými pejsky pobavit. Když mám těžkou hlavu, pustím si video z roku loňského a připadám si jako blázen, když se u televize řehtám.

Takže! Těším se na vás a ahoj všichni, kdo máte vůli se bavit v Soběslavi!

     

Tato stránka byla naposledy aktualizována:     12.04.2002 15:37