Make your own free website on Tripod.com

Uchovnění tibetského teriéra

 

Winnie a Nero  

 

 

 

 

 

Winnie von Nama-schu a Cyrhan Ananda (maj. Ing. Jana Matoušková, Praha)

   

Uchovnění tibetského teriéra upravuje Bonitační řád TTC.

  
Pes, který má být uchovněn musí splňovat tyto podmínky:
a) musí být starší 15 měsíců,
 
b) musí získat alespoň jedenkrát posudek „výborný" z mezinárodní, klubové či speciální výstavy TTC ČR, případně výstavy spolupořádané TTC ČR, a to ve věku nejméně 12 měsíců,
 
      c) musí mít potvrzení o vyšetření na dysplasii kyčelních kloubů ve věku nejméně 12 měsíců s výsledkem "A" (bez známek dysplasie), "B" (přechodný stupeň) a "C" (lehká dysplasie); u jedinců s výsledkem "C" musí být též doloženo vyšetření rodičů s výsledkem "A" (bez známek dysplasie) nebo "B" (přechodný stupeň) - nejprve je třeba zajistit rentgen u příslušného veterináře a poté nechat vyhodnotit veterinářem určeným klubovými řády,
 
d) musí mít potvrzení o negativním výsledku vyšetření očí na dědičné oční choroby   provedené ve věku jedince nejméně 1 rok - ne starší 12 měsíců provedeného veterinářem určeným klubovými řády.
  

Vyšetření očí na dědičné oční choroby:

Provádí výhradně: MVDr. Jiří Beránek, Veterinární ošetřovna, Husova 1747, 530 03 Pardubice, tel.: (040)6260544, 0603-272 796 (potvrzení od jiného lékaře není TTC uznáváno)

Cena vyšetření: 400,- Kč

MVDr. Beránek dojíždí také do Prahy a Brna.

  
Vyhodnocení RTG kyčelních kloubů:
Provádí: MVDr. Miroslav Nechvátal, CSc, Berkova 52, 612 00 Brno, tel.: (05) 41 21 60 26.
Cena vyhodnocení: 350,- Kč (nejprve je nutné na adresu MVDr. Nechvátala poslat peníze, pak pošle vyhodnocení)

Rentgen kyčelních kloubů provede jakýkoli veterinář, který má vybavení a oprávnění. RTG kyčelních kloubů se provádí v narkóze, v částečné narkóze, někteří veterináři dokonce bez narkózy.

  
Pak zaslat žádost se fotokopiemi všech dokladů na adresu bonitačního a výstavního referenta (viz. TTC) spolu s bonitačním poplatkem (složenka na vyžádání u referenta). Po splnění všech podmínek vystaví tento referent protokol o chovnosti, vystavené protokoly o chovnosti jsou zveřejněny ve zpravodaji TTC.
 
Dále je třeba chovnost nechat přeregistrovat u psa na plemenné knize. Spolu s žádosti o přeregistraci zašlete fotokopii Protokolu o chovnosti a průkazem původu vašeho psa. U fen se přeregistrace provádí při zápisu jejich prvního vrhu do plemenné knihy.